Gizlilik Politikası

 1. İşbu Gizlilik Bildirimi, Site’de yer alan ve zaman zaman Özbay Mobilya tarafından değiştirilebilecek Kullanım Koşullarında belirtilen Özbay Mobilya ve Kullanıcı arasında akdedilmiştir. İşbu Gizlilik Politikasında yer alan ifadeler aksi ifade edilmedikçe Kullanım Koşullarında tanımladıkları anlamlara geleceklerdir.


2. Site’ye üyelik sıfatının kazanılması için Ziyaretçilerin kendileri ve/veya şirketleri ilgili bir takım bilgileri (isim-soyadı, telefon, adres, e-posta adresleri gibi) formlar yoluyla Özbay Mobilya’ya vermeleri gerekmektedir. Özbay Mobilya, Kullanıcılara daha iyi hizmet verebilmek için çeşitli formlar yoluyla talep ettiği ve/veya Kullanıcılardan tarafından kendisine iletilen türlü bilgi (firma adı-isim, firma bilgileri, mobilya aksesuar ile ilgili ilgi alanlarınız, e-posta vb.) (“Bilgi(ler)”), dosya, resim, vb. görsel, yazınsal ve işitsel içerikleri kanuna, hukuka ve işbu Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikasına aykırı olmamak kaydıyla kullanabilir.


3. Özbay Mobilya’nın güvenliği arttırılmış bilgisayarlarında toplanan bu Bilgi ve İçerikler; Özbay Mobilyanın sezona yönelik özel kampanya çalışmaları, kurumsal müşteri profillerine yönelik mağaza veya internet bazlı özel promosyon faaliyetlerinin organize edilmesi ve istenmeyen e-postaların iletilmesi veya iletilmemesine yönelik kurumsal müşteri önceliklerine göre yapılan “kategorizasyon” çalışmalarında ve sadece Özbay Mobilya bünyesinde kullanılmaktadır. Özbay Mobilya, Kurumsal üyelik formlarından toplanan bilgileri, Kurumsal üyenin onayı, haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve kesinlikle satmamaktadır.


4. Bilgiler, Site’deki yeniliklerden ve etkinliklerden Kullanıcıları haberdar etmek, Site’yi önerileriniz doğrultusunda geliştirmek amacıyla kullanılabilir. Özbay Mobilya tarafından talep edilen bilgiler veya Kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya Sitesi üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler Özbay Mobilya ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından kullanıcının kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir. Ayrıca söz konusu bilgiler Kullanıcılara hizmet vermek, Özbay Mobilya tarafından verilen hizmetleri sürdürmek, korumak ve geliştirmek amacıyla denetim, araştırma ve analiz yapmak, yeni Hizmetler geliştirmek amacıyla kullanılabilir.

 
5. Site’deki sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve Site'de çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, Özbay Mobilya, gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.
 
6. Aşağıda belirtilen durumlarda Özbay Mobilya, işbu gizlilik politikası hükümleri dışına çıkarak Kullanıcılara ait kişisel bilgileri açıklayabilir. Bu durumlar;
a. Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlülükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulmasının;
b.  Kullanıcı rızasının alındığı;
c. Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesinin ve
d. Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi verilmesinin gerekli olduğu hallerdir.
 
7. Özbay Mobilya, kişisel bilgileri yasalar ve işbu gizlilik politikası ve Kullanıcı Koşulları kapsamında özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Ancak işbu kişisel bilgilerin Site’nin kamuya açık alanlarında yayınlanarak diğer kullanıcı ve 3. kişilerin kullanımına sunulması halinde Özbay Mobilya’nın Kullanıcı karşı herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.
 
8. Özbay Mobilya, Kullanıcıların Sitesi'yi kullanımı hakkındaki bilgilerini teknik bir iletişim dosyasını (Cookies) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir web sitesinin, kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir site hakkında durum ve tercihleri saklayarak internetin kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, Sitesi'ni kaç kişinin kullandığını, bir kişinin Sitesi'yi hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekten veya e-postasından veri veya başka herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır. Ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler.
 
9. Özbay Mobilya, işbu gizlilik politikası hükümlerini dilediği zaman Site'de yayınlamak suretiyle değiştirebilir.
 
10. İşbu Gizlilik Politikası ve zaman zaman Gizlilik Politikasında yapılacak değişiklikler, Özbay Mobilya tarafından Site içerisinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcılar, Gizlilik Politikasını ve yapılacak değişiklikleri Site'yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadır.

Web sitemiz COMODO RSA SSL Kredi Kartı Güvenlik Sertifikası kullanmaktadır.
SSL sertifikasını http://www.sslsorgulama.com/ web sitesinden  yapabilirsiniz.